Още прекрасни моменти от проект 2019-2-RO01-KA105-064293 в Румъния с участието на 16 младежи, организирани от Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян

През 01-09-2019-29.02.2020 г. се проведоха дейностите по проект „FOCUS“, договор с номер 2019-2-RO01-KA105-064293, финансиран от Европейския съюз чрез програма „Еразъм +“. В проекта участваха 60 младежи плюс 10 ръководители на групи от 5 европейски организации: Асоциация на екосвета Родопи-България; Asociacion Juvenil Intercambia-Spain; Associazione Culturale Link – Италия; Международна асоциация на труда (ILA) – Холандия и …

More wonderful moments from the ,,FOCUS’’ Project  2019-2-RO01-KA105-064293 in Romania with the participation of 16 young people, organized by the Ecoworld Rhodopes Association – Smolyan

During 01-09-2019-29.02.2020, the activities of the project „FOCUS“, contract number 2019-2-RO01-KA105-064293 financed by the European Union through the Erasmus + program, took place. The project involved 60 young people plus 10 group leaders from 5 European organizations: Ecoworld Rhodopes Association-Bulgaria; Asociacion Juvenil Intercambia-Spain; Associazione Culturale Link – Italy; International Labor Association (ILA) – Netherlands and …

Youth Exchange Erasmus + in Lithuania on „Reduce-Reuse-Recycle“

From 29 February to 7 March, as a partner of the Lithuanian organization ‘Neribota atheitis’, the Ecoworld Rhodopes Association organized the participation of young people in a project ‘Reduction-Reuse-Recycling’ held in Kaunas, Lithuania and gathered participants from 5 countries – Lithuania, Croatia, Greece, Romania, and Bulgaria. The youth focused on changing attitudes towards recycling and …

Младежки обмен в Литва по Програма Еразъм+ на тема „Намаляване-повторна употреба-рециклиране“

В периода 29 февруари-7 март Сдружение „Екосвят Родопи“ , като партньор на литовската организация “Neribota ateitis“  оранизира участието на младежи в проект „Намаляване-повторна употреба-рециклиране“ , който се проведе в Каунас, Литва и събра участници от 5 държави – Литва, Хърватия, Гърция, Румъния и България. Младежите се съсредоточиха към промяната на нагласите в областта на рециклирането и привеждане на …

Here is an interesting publication on youth exchange „Sports for Inclusion“ in Latvia

This is a book that shows the meaning, emotions, inspiration, results of the „Sports for Inclusion“ project, realized by the Latvian non-governmental organization RASIO Perspektiva. It was attended by 5 young people from Bulgaria, organized by the Ecoworld Rhodopes Association, a partner organization for this project. This extremely useful project has left lasting memories of …

Ето една интересна публикация по младежкия обмен „Sports for Inclusion“ в Латвия

Това е книга, която показва смисъла, емоциите, вдъхновението, резултатите от проект „Sports for Inclusion“, реализиран от латвийската неправителствена организация RASIO Perspektiva. В него участваха 5 младежи от България, организирани от Сдружение „Екосвят Родопи“, партньорска организация по този проект. Този изключително полезен проект остави трайни спомени за приятелство и обогати младежите. Ние искаме да споделим това с …

Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян организира 16 младежи за участие в проект „FOCUS“ в Румъния

16 младежи от 4 училища – ЕГ „Иван Вазов“, ПГТТ „Христо Ботев“, ПГИ „Карл Маркс“ и II ОЩ „проф. Асен Златаров“ са в Румъния по проект 2019-2-RO01-KA105-064293, „FOCUS’’на румънската неправителствена организация „Pro Dezvoltare DACIA Association (APDD)“. Проектът се изпълнява по Програма Еразъм+ . В проекта участват младежи от Испания, Италия, Румъния и България. Провежда се в …

Един вълшебен ден с коледно настроение по проект „Discover the city again“

Единадесетте младежи и двамата лидери, организирани от Сдружение „Екосвят Родопи“ за участие в проект „Discover the city again“ на полската неправителствена организация „Centrum Wspolpracy Europejskiej „Mlodzi Europejczycy“ днес заедно със своите нови приятели от Чехия и Полша имаха един необикновен ден. Той започна с комфортното пътуване за Катовице, където се включихме в рекорда за Гинес за масово изпълнение …

Сдружение „Екосвят Родопи“ Смолян организира младежи за участие в проект „Discover the city again“ в Полша

Сдружение „Екосвят Родопи“ в качеството си на партньор на полската неправителствена организация „Centrum Wspolpracy Europejskiej „Mlodzi Europejczycy“ организира участие на 11 младежи и 2 лидери за участие в проект „Discover the city again“. Страни-партньори са: Полша, България и Чехия. Целта на проекта е младежите да придобият знания и обмен на опит относно използването на модерни …

Successfully completed project “The Entrepreneur” contract number 2019-1-RO01-KA105-061656, financed by the European Union through the Erasmus + program, were carried out.

„Between 1.06.2019 – 30.11.2019, the activities of the project “The Entrepreneur” contract number 2019-1-RO01-KA105-061656, financed by the European Union through the Erasmus + program, were carried out. 60 young people from 5 European organizations participated in the project: Ecoworld Rhodopes Association-Bulgaria; All2help-Spain; Associazione Culturale Link-Italy; Wattrelos Association of Community Centres (ACSW) – France and Pro …