Monthly Archives: април 2020

Още прекрасни моменти от проект 2019-2-RO01-KA105-064293 в Румъния с участието на 16 младежи, организирани от Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян

През 01-09-2019-29.02.2020 г. се проведоха дейностите по проект „FOCUS“, договор с номер 2019-2-RO01-KA105-064293, финансиран от Европейския съюз чрез програма „Еразъм +“. В проекта участваха 60 младежи плюс 10 ръководители на групи от 5 европейски организации: Асоциация на екосвета Родопи-България; Asociacion Juvenil Intercambia-Spain; Associazione Culturale Link – Италия; Международна асоциация на труда (ILA) – Холандия и …

More wonderful moments from the ,,FOCUS’’ Project  2019-2-RO01-KA105-064293 in Romania with the participation of 16 young people, organized by the Ecoworld Rhodopes Association – Smolyan

During 01-09-2019-29.02.2020, the activities of the project „FOCUS“, contract number 2019-2-RO01-KA105-064293 financed by the European Union through the Erasmus + program, took place. The project involved 60 young people plus 10 group leaders from 5 European organizations: Ecoworld Rhodopes Association-Bulgaria; Asociacion Juvenil Intercambia-Spain; Associazione Culturale Link – Italy; International Labor Association (ILA) – Netherlands and …