МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ ОТ СМОЛЯН И ДЕВИН УЧАСТВАХА В ПРОЕКТ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВО В ГЕРМАНИЯ

В качеството си на партньор Сдружение „Екосвят Родопи“ организира участието на пет младежки работници от Смолян и Девин  в проект Value: Volunteering Activism for Loving and United Europe. В периода 3-9 септември 2023 г. при отлични условия създадени от немската хостинг организация European Ways в обучителния курс участваха 30 младежки работници от Германия, Кипър, Италия, Испания, България, …

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ НА ТРЕНИНГ КУРС В ИТАЛИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

В периода от 22 до 29 април 2023 г. трима младежки работници от Сдружеиние „Екосвят Родопи“ – Смолян участват в проект на италианската организация BASSE на тема „МИСЛЯ И ЖИВЕЯ ЗЕЛЕНО“ /THINK AND LIVE GREEN (TALE)/, финансиран по Програма „Еразъм+“ . В курса за обучение участваха 15 младежки работници от Италия, България, Полша, Финландия и …

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТ „СТАРИ ПОРФЕСИИ, НОВИ ВРЕМЕНА“ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ СПОДЕЛИХА СЪС СЪУЧЕНИЦИТЕ СИ НАУЧЕНОТО В РУМЪНИЯ

Учениците от  от  СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр.Рудозем, взели участие в проект  „Old jobs, New Times“ /“Стари професии, нови времена“/ по Програма Еразъм+  представиха пред своите  съученици в училище наученото по време на проекта в Румъния от 29 септември до 6 октомври 2022 г. в Румъния. Проекта е на партньорските организации от Младежко сдружение …

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ПОРЕДНО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИ В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

В качеството си на партньор по проект „Old jobs, New Times“ /“Стари професии, нови времена“/ Сдружение „Екосвят Родопи“ организира ученици от  СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр.Рудозем   да вземат участие в международен младежки обмен по  проект Еразъм+  в Румъния. Важно ли е в едно общество на технологичен напредък младите хора да знаят корените си, да …

Още прекрасни моменти от проект 2019-2-RO01-KA105-064293 в Румъния с участието на 16 младежи, организирани от Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян

През 01-09-2019-29.02.2020 г. се проведоха дейностите по проект „FOCUS“, договор с номер 2019-2-RO01-KA105-064293, финансиран от Европейския съюз чрез програма „Еразъм +“. В проекта участваха 60 младежи плюс 10 ръководители на групи от 5 европейски организации: Асоциация на екосвета Родопи-България; Asociacion Juvenil Intercambia-Spain; Associazione Culturale Link – Италия; Международна асоциация на труда (ILA) – Холандия и …

More wonderful moments from the ,,FOCUS’’ Project  2019-2-RO01-KA105-064293 in Romania with the participation of 16 young people, organized by the Ecoworld Rhodopes Association – Smolyan

During 01-09-2019-29.02.2020, the activities of the project „FOCUS“, contract number 2019-2-RO01-KA105-064293 financed by the European Union through the Erasmus + program, took place. The project involved 60 young people plus 10 group leaders from 5 European organizations: Ecoworld Rhodopes Association-Bulgaria; Asociacion Juvenil Intercambia-Spain; Associazione Culturale Link – Italy; International Labor Association (ILA) – Netherlands and …

Youth Exchange Erasmus + in Lithuania on „Reduce-Reuse-Recycle“

From 29 February to 7 March, as a partner of the Lithuanian organization ‘Neribota atheitis’, the Ecoworld Rhodopes Association organized the participation of young people in a project ‘Reduction-Reuse-Recycling’ held in Kaunas, Lithuania and gathered participants from 5 countries – Lithuania, Croatia, Greece, Romania, and Bulgaria. The youth focused on changing attitudes towards recycling and …

Младежки обмен в Литва по Програма Еразъм+ на тема „Намаляване-повторна употреба-рециклиране“

В периода 29 февруари-7 март Сдружение „Екосвят Родопи“ , като партньор на литовската организация “Neribota ateitis“  оранизира участието на младежи в проект „Намаляване-повторна употреба-рециклиране“ , който се проведе в Каунас, Литва и събра участници от 5 държави – Литва, Хърватия, Гърция, Румъния и България. Младежите се съсредоточиха към промяната на нагласите в областта на рециклирането и привеждане на …

Here is an interesting publication on youth exchange „Sports for Inclusion“ in Latvia

This is a book that shows the meaning, emotions, inspiration, results of the „Sports for Inclusion“ project, realized by the Latvian non-governmental organization RASIO Perspektiva. It was attended by 5 young people from Bulgaria, organized by the Ecoworld Rhodopes Association, a partner organization for this project. This extremely useful project has left lasting memories of …

Ето една интересна публикация по младежкия обмен „Sports for Inclusion“ в Латвия

Това е книга, която показва смисъла, емоциите, вдъхновението, резултатите от проект „Sports for Inclusion“, реализиран от латвийската неправителствена организация RASIO Perspektiva. В него участваха 5 младежи от България, организирани от Сдружение „Екосвят Родопи“, партньорска организация по този проект. Този изключително полезен проект остави трайни спомени за приятелство и обогати младежите. Ние искаме да споделим това с …