Monthly Archives: октомври 2019

Together Against Stereotypes!

The Ecoworld Rhodopes Association – Smolyan, as a partner of the Hellenic Social Supporting Association Hel.S.S.A., a Greek organization, organizes the participation of four young workers in the „Together Against Stereotypes!“ Project funded by the Erasmus + Program. The project involved youth workers from Greece, Bulgaria, Czech Republic, Lithuania, Spain, Italy, and Turkey. The project …

Младежки работници участваха в проект „Заедно срещу стериотипа“ на о-в Крит, Гърция

Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян, като партньор на гръцката организация   Hellenic Social Supporting Association Hel.S.S.A., организира участие на четири младежи работници в проект „Together Against Stereotypes!“, финансиран по Програма „Еразъм+“. В проекта участваха младежки работници от Гърция, България, Чехия, Литва, Испания, Италия и Турция. Проектът има за цел да снабди младежките работници с необходимите компетенции и …

Smolyan Youth Workers Meet Naeim, a Syrian Refugee in Crete under the „Together Against Stereotypes!“ Project under the Erasmus + Program

This is a story from a Lithuanian friend of ours, Edgaras Sviščiovas, with whom we participated in the project „Together Against Stereotypes!“, which was realized on the island of Crete, Greece by the non-governmental organization Hellenic Social Supporting Assistance – Hel.S.S.A . One day we had an unusual experience. We met and talked with Naeim, …

Младежки работници се срещнаха в Крит с Naeim – бежанец от Сирия в рамките на проект Together Against Stereotypes! по Програма Еразъм+

Това е един разказ от нашия приятел от Литва Edgaras Sviščiovas, с когото бяхме участници в проект „Заедно срещу стереотипите!“ – „Together Against Stereotypes!“ по Програма Еразъм+, който беше реализиран на о-в Крит, Гърция  от неправителствената организация Hellenic Social Assistance Supporting – Hel.S.S.A / Гръцка асоциация за социално подпомагане – Hel.S.S.A/. Един ден ние имахме необикновено …