JOB Interview (JOBI)

Между 18.08.2018 г. – 17.02.2019 г., Асоциация Pro Dezvoltare DACIA провежда дейностите по проект „JOB Interview“ (JOBI), номер на договор 2018-2-RO01-KA105-049869, съфинансиран от програмата „Еразъм +“ на Европейския съюз ,

Мобилността на проекта се проведе в Căciulata, окръг Vâlcea, Румъния, между 8 и 16 декември 2018 г.

В рамките на проекта участваха 50 младежи и 10 лидери от 5 европейски организации: ICSE & CO: Италия, Ecoworld Rhodopes: България, Asociacion Building Bridges: Испания, Associacao Juvenil da Ilha Terceira: Португалия (Азорски острови), заедно с координатора на проекта : Pro Dezvoltare DACIA Асоциация (APDD): Румъния.

Целта на проекта е да се повиши пригодността за заетост и да се улесни социалното включване сред младите хора чрез придобиване на набор от социални, професионални и междукултурни компетенции, за да може успешно да се премине на интервю за работа.

Дейностите на JOB Interview (JOBI) използват неформални, интерактивни и методи за участие, които насърчават творчеството, комуникацията, взаимодействието, критичното и творческо мислене, интуицията и работата в екип.

Действието се материализира във филм за най-добри практики за интервю с JOB, където младите участници бяха актьори, режисьори и сценаристи.

 

 Between 18.08.2018 – 17.02.2019, Pro Dezvoltare DACIA Association conducts the activities of the „JOB Interview“ (JOBI) project, contract number 2018-2-RO01-KA105-049869, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

The mobility of the project took place in Căciulata, Vâlcea County, Romania, between 8 and 16 December 2018.

Within the project participated 50 youth and 10 group leaders from 5 European organizations: ICSE & CO: Italy, Ecoworld Rhodopes: Bulgaria, Asociacion Building Bridges: Spain, Associacao Juvenil da Ilha Terceira: Portugal (Azores), alongside with the coordinator of the project: Pro Dezvoltare DACIA Association (APDD): Romania.

The aim of the project is to enhance employability and facilitate social inclusion among young people by acquiring a set of social, professional and intercultural competencies in order to successfully pass a job interview.

The JOB Interview (JOBI) activities used non-formal, interactive and participatory methods that fostered creativity, communication, interaction, critical and creative thinking, intuition and teamwork.

The action materialized in a JOB Interview best practices film, where the young participants were actors, directors and scriptwriters.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *